СЪБИТИЯ

“Косе Босе” Театър на приказката Велинови на 26.10.2019г. (Събота) в 11:00 часа

Спектакъл за деца от 3 до 9 години. Темата е приятелството… Можем ли да дадем нещо ,без да искаме друго в замяна… Отговор на този въпрос ще ни дадат участниците в приказката-Рекичката, Полянката, Брезичката.Теленцето, Лисицата и Косето Босето. С тази приказка ще се научим и как самите ние можем да разкажем позната приказка….